Türkiye’de Güneş Enerjisi Sektörü

Türkiye’de güneş enerjisi kullanımı günden güne artmaya devam etmektedir. Güneş enerjisine kolay ulaşılabilmesi ve sağlıklı olması, onu popüler bir hale getirmiştir. Yenilebilir kaynaklar arasında, güneş enerjisi oldukça önemli bir yere sahiptir. Güneş enerjisinin temel olarak pek çok faydasının bulunduğu bilinir. Bunlar arasında az maliyetini ve sınırsızlığını sayabiliriz. Bunlara oldukça fazla madde eklenmekte ve güneş enerjisinin diğer enerji türlerine göre avantajlı olduğunu ispat etmektedir. Türkiye’de güneş enerjisi sektörü gitgide değişen ve artan bir hal almaktadır. Dünya’da çok fazla yer kaplayan ve popüler olan bu sektör, Türkiye’de ortalama yerlerdedir. Ama günden güne değeri anlaşılmış ve kullanımı artmaya devam etmiştir.

Türkiye’de Güneş Enerjisi:

Temiz enerji olan güneş enerjisinden ülkemizde pek çok yönde yararlanılmasını sağlayan uygulamalar bulunmaktadır. Bunlara her geçen gün yenileri eklenmekte ve insanlara sunulmaya devam edilmektedir. Özellikle güneşten ege ve Akdeniz bölgelerinde çokça yararlanılmaya devam edilmektedir. Çünkü bu bölgeler buna daha çok müsait bir yapıdadır.

Pasif ve Aktif Sistemler:

Türkiye’de belli başlı kullanılan bazı tip yöntemler bulunur. Bunlar pasif ve aktif olarak nitelendirilir. Pasif sistem çok uzun yıllardan itibaren kullanılan bir sistem olarak bilinir. Çeşitli binalarda yer alan bu sisteme pasif adı verilmiştir. Aktif olarak adlandırılan sistem ise, güneşten elektrik yapılması işlemini kapsar. Bu sistemler ise aktif olarak adlandırılır. Ülkemizde güneş enerjisi daha çok pasif olarak kullanılan bir sistemdir. Ve tarım bölgelerinde de bu enerji sistemine denk gelmek mümkün olacaktır. Tarım yerlerinin ısıtılması gibi işlemlerde güneş enerjisinden yararlanılabilir. Ayrıca insanlara kısa süreler içinde sıcak su sağladığı için avantajlı bir yöntem olarak bilinmektedir.

dünyada güneş enerjisi potansiyeli

Türkiye’de dünyada artan güneş enerjisi kullanımına ayak uydurmuş ve bunu yaygın olarak kullanmaya devam etmektedir. Güneş enerjisi sürekli yenilenen bir enerji türü olduğundan, kıtlık çekilmesi gibi bir sorun olmayacaktır. Şuan benzinde yaşanan bu yakıt azlığı sorunu, güneşte hiçbir zaman görünmez. Durumun böyle oluşu ise, güneş enerjisini daha çok tercih edilir yapmıştır. Ülkemizde de güneş enerjisi alanında pek çok yatırım yapılmış ve ileriye doğru da bu yatırımlar yapılmaya devam edilecektir. Çünkü sektörün geleceği bir hayli parlak ve açıktır. Durumun böyle oluşu ise insanları güneş enerjisine doğru çekmiş vaziyettedir.

Türkiye’de güneş enerjisinin en çok kullanıldığı bölgeler genellikle kıyı bölgeler olmaktadır. Ayrıca başta Akdeniz olmak üzere, güneydoğu Anadolu bölgelerinde de güneş enerjisi kullanımı bir hayli fazladır. Marmara’da Akdeniz bölgelerine göre daha seyrek olarak devam etmektedir. Yani güneş enerjisi sistemine Akdeniz bölgesine seyahatlerde daha çok görebiliriz. Bu durum kuzey bölgeye doğru devam ettiğinde seyrelmeler yaşanabilecektir. Bu enerjiyi en çok kullanan iller ise Konya, Kütahya, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Adana gibi illerdir. Bu bölgelerde her geçen gün bunlar arttırılmakta ve güneşten yararlanılmaya devam edilmektedir. Güneş enerjisi sektörünün önü ülkemizde oldukça açık olup, pek çok firma bu alanda hizmet vermeye de devam etmektedir. Bunların arasına her geçen gün yenileri eklenmekte ve sayıları artmaya devam etmektedir. Özellikle ülkede enerji potansiyelinin buna neden olduğu ve sektöre etki ettiği bilinir.

Yararlı Konular

Güneş Panelleri Nedir