Tag Archives: mersin

Avukatlık Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Avukatlık Nedir?

Mersin’de avukatlığı tanımlayabilmemiz için öncelikle bu meslek alanının kökenini oluşturan kavramları tanımlamamız gerekir. Bunlar da hukuk ve adalettir. Hukuk, Türk Dil Kurumuna göre ”Toplumun düzenini, devletin yaptırım gücünü belirleyen ve kişilerin illegal eylemlerinde uygulanan müeyyidelerin adaletini sağlayan yasalar bütünüdür. Hukukun bu geniş tanımı ile birlikte hala doyurucu bir tanıma sahip olmadığını belirtmek gerekir. Hukukun kaynağını ise kimi hukukçular ve mersin avukat mesleğini icraa eden kişiler tarafından bilinçli irade, toplumsal sözleşme ya da tanrı iradesi olarak ele almışlardır. Fakat kabul etmek gerekir ki, hukuk kuralları vardır ve dünya bu kurallarla işlemeye devam etmektedir.

Avukatlığın Temeli Adalet

Adalet ise, hakkın gözetilmesi ve hukukun yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ve haksızı ayırt edebilmek için adalete ihtiyaç duyulur. İşte  Mersin ilinde avukatlık mesleğini icra eden kişiler, hukuk kuralları bazında, toplumu oluşturan kişiler arasındaki, toplumu oluşturan kişiler ve bu kişilerin oluşturduğu topluluklar arasındaki ve toplumu oluşturan kişilerin oluşturduğu topluluklar arasındaki mahkemelerde, adaleti sağlama görevini yürütürler. Bu özel ve tüzel kişilerden vekâletalarak, onların haklarını savunur ve müvekkillerimi mahkeme önünde haklı çıkarmaya ya da en az cezayla mahkemeyi sonlandırmaya çalışırlar.

Avukatlığın bir diğer tanımı da, hukuk fakültesi mezunu olarak stajını yapmış, kamuda ya da özel bir kurumda çalışan, bulunduğu ildeki baroya zorunlu kaydını yaptırmış olan, uyuşmazlıkların doğumundan başlayarak, mahkeme ve yargılama aşaması ve hakkın teslimine kadar olan süreçte vekalet aldığı kişileri temsil etmesidir. Avukatlar, süreçler boyunca hakemlik, arabuluculuk ve hukuk danışmanlığı görevlerini de yapabilirler. Devlet kurumlarında devlete bağlı olarak çalışabilir, ya da bağımsız bir meslekte yürütebilirler. Ülkemizdeki hukuk fakülteleri üniversite sınavından yüksek puan alan öğrencileri kabul eder ve avukatlık yapabilmek için hukuk diplomanızın olması mutlak koşuldur. Ayrıca mersin avukat mesleğini yapabilmek için bir staj deneyiminizin de olması şartı aranır ve bu avukatlık stajları genelde bir yıl süreli olur. Bu bir yılın ilk 6 ayı bir asliyede mahkemeleri deneyimleyerek, sonraki 6 ayı ise tecrübeli bir avukatın yanında görev yaparak tamamlanır.

Avukatların Görev İçerikleri

Mersin avukatları için genelde pek iyi şeyler söylenmez. Çünkü haklıyı da haksızı da aynı şekilde savunabilme becerisi olan kişiler başarılı avukatlar olabilirler ancak. Avukatlık gerçekten zor bir meslek olmanın yanı sıra, tecrübe ve soğukkanlılık gerektirir. Avukatların doğruları müvekkillerinin söyledikleridir. Ayrıca davada taraf olmuş her insanın bir avukata ihtiyacı vardır. Türkiye baroları mahkemelerde avukat tutamayacak durumdaki insanlara avukat tahsis etmektedirler.

Dünyadaki doğru ve yanlış tanımlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan hukuk kuralları ve yasalar, insanların ateşi bulduktan sonra ortaya çıkardıkları en büyük icatlardan bir tanesidir. İlk hukuk kuralları devletlerin oluşumundan hemen sonra ortaya çıkmışlardır ve yazısızdırlar. Yazılı hukuk kurallarının ortaya çıkmasıyla insanlık çağ atlamış ve yargısız infazlar, adaletsiz yargılamalar (nispeten) azalmıştır. Tarihin ilk avukatı Romalı Cicero’dur.Karşılaştığınız ya da çalıştığınız avukatlar genelde bir konuda uzman olduklarını söyleyebilirler. Bu boşanma hukuku uzmanlığı olabilir, ceza hukuku ya da icra hukuku olabilir. Fakat bir mersin avukatın kendini sadece belirli bir konuda uzmanlaşmaya itmemesi, hukukun her alanında müvekkilini savunabilecek düzeyde olması gerekir. Yani tek davada hem idari hukuku, hem ceza hukukunu, hem borçlar hem de ticaret hukukunu birlikte yürütebilmesi gerekir. Mesleki bir yetkinlikteki avukat bunu yapar. Ayrıca kendini tek bir hukuk alanında uzmanlaştırmak, avukatın diğer alanlarda körelmesine sebep olabilir. Avukatlık sürekli yenilenme ve var olan bilgileri tazeleme gerektiren bir meslek olduğu için oldukça beceri gerektirir.